Nedan hittar ni information från RF gällande både den öppna föreningsenkäten om coronas påverkan men också om hur ni som IF söker kompensationsstöd för er verksamhet

(All information nedan är hämtad från Riksidrottsförbundet – www.rf.se)

Påminnelse: Föreningsenkät för ytterligare stöd

RF uppmanar alla föreningar att senast den 30 april fylla i enkäten om coronakrisens konsekvenser på ekonomi och verksamhet. Enkäten är ett viktigt underlag till RF:s dialog med regering och kommuner för ytterligare stödinsatser efter fördelningen av regeringens krispaket.

Så här går det till:
– Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.
– Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.
– Tänk på att svaren du ger ska spegla situationen i hela din förening.

Fler tips om hur du fyller i enkäten

Tack på förhand!

Fyll i enkäten här

_______________________________________________________________________________

Så söker föreningar kompensationsstöd för corona

Den 1 maj öppnar RF ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen. Syftet med kompensationsstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Särskilt viktigt är att värna barn- och ungdomsidrotten.

På den här sidan hittar ni info om vad ni kan söka kompensationsstöd för. Ett krav är att era förlorade intäkter eller merkostnader uppnår minst 15 000 kronor mellan 12 mars och 30 juni.

Ansökan gör ni i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Ansökan är öppen 1 maj–15 maj.

För frågor om kompensationsstödet, kontakta corona@rfsisu.se

Mer info om stödet och ansökan