Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Föreningar och förbund kommer kunna söka krisstöd från första maj och RS kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.

Nedanstående text är hämtad från www.rf.se 

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Nu är de formella bitarna från regeringen på plats och stöd ska fördelas med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad.

Riksidrottsstyrelsen beslutade i går (16 april) om ramar och övergripande principer som blir grundstenarna för fördelning av stödet. Principerna är nödvändiga för att kunna säkerställa ett hållbart regelverk och tydliga riktlinjer för att hantera stödet.

– Föreningar kan få pengar till midsommar och från maj kommer föreningar att kunna söka krisstöd. Det kan tyckas som att det tar tid men det måste det få göra för att fördelningen av stödet verkligen ska ske på rätt sätt. Vi är väl medvetna om att det inte kommer kompensera alla fullt ut. Om denna pandemi fortsätter under längre tid kommer vi behöva återkomma till regeringen med ytterligare behov av stöd. Vi ska inte heller glömma bort att kommersiella aktörer inom idrotten kan söka stöd från regeringens övriga stöd redan idag, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Runt om i landet ställer nu många föreningar om sin verksamhet. Man fortsätter på många håll med träning för att hålla barn, unga och vuxna i rörelse, men på ett sätt som följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Flera föreningar visar på idrottens kraft och betydelse för lokalsamhället där man även hjälper till med att handla mat eller hämtar mediciner till isolerade äldre.

– Idrottsrörelsen visar verkligen vilken betydelse vi har i samhället. Idrottsrörelsen är den tredje viktigaste miljön efter skola och hem och vi kommer vara en viktig kraft både nu under krisen men även efter. Vi ser också att kommuner söker stöd från oss och övriga civilsamhället i dessa kristider, säger Björn Eriksson.

Tidsplan för RF:s fortsatta arbete

  • Information till specialidrottsförbund och idrottsföreningar om ansökningsprocessen fortsätter fram till slutet av april.
  • Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kommer att kunna ansöka om krisstöd för sin verksamhet från första maj.
  • Beredning av ansökningar kommer att inledas omedelbart därefter och pågå under maj och inledningen av juni.
  • Beslut om utbetalning av stöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar beräknas kunna fattas av Riksidrottsstyrelsen i mitten av juni.

(Källa: www.rf.se)