Domarkommiten vill meddela att vårt arbete med uppdatering av utbildningar nu är slutfört.
Vi har under två tillfällen arbetat med nytt utbildningsmaterial i såväl poängbedömning som
ringbedömning. Vi har vid ett tillfälle reviderat det nya diplomregelverket.

Vi har delat upp utbildningsmaterialet i två delar.
Poängdomardelen riktar sig till nya domare som vill starta en karriär i domaryrket.
Ringdomardelen riktar sig till erfarna poängdomare som antingen vill gå vidare till eller redan
är erfarna ringdomare, denna del har även en videoinstruktion om hur man går tillväga när
man jobbar med barn (diplomboxare) i ringen.

Båda utbildningarna har egna slides, videoklipp och teoriprov.
Vår ambition är att skapa en gemensam utbildningsplattform där vi under samma helg i
distriktet genomför samtliga domarutbildningar för att underlätta samåkande mellan domare
och sänka klubbarnas kostnader.

Vi tror att många nya domare är intresserade av att lära sig både diplom och
matchpoängbedömning och kan då göra båda under samma tillfälle.

Vi avser att ha 4-5 utbildningshelger per år spridda över hela landet. För att förnya sin
giltighet i licens så går man utbildning i sin kategori.

Väl mött
Domarkommiten