De nya AIBA reglerna innehåller många förändringar och några av de viktigaste rör utrustningen för herrseniorer. Bl.a. ska herrseniorer boxa utan huvudskydd samt man ska använda 12 oz handskar för de herrseniorer som boxar i 69-91+ klasserna.

SBF har dock fått information om att det inte är säkert att de leverantörer som säljer AIBA-godkända handskar har godkända 12 oz handskar tillgängliga till säsongsstarten. Det skulle kunna innebära att vi skulle få ett reglemente som stadgar att vi måste använda en handske som inte finns att köpa för tävlingsarrangörerna. Med anledning av detta har SBF:s styrelse beslutat om en övergångsregel i det reglemente som vi skickat in till Kampsportsdelegationen för tillståndsansökan. Enligt den övergångsregeln så ska man vid tävlingar i Sverige fram till 2013-12-31 använda 10 oz handskar och huvudskydd för samtliga klasser, även herrseniorer i alla viktklasser.  Dvs, fram tills årsskiftet använder vi handskar och huvudskydd precis som tidigare.

Får vi tillstånd enligt det reglemente vi lämnat in till Kampsortsdelegation så kommer dock SBF ha rätten att ge sanktion till att genomföra tävlingar för herrseniorer utan huvudskydd och med 12 oz handskar för viktklasser från 69 kg redan innan årsskiftet, om tävlingsarrangören kan visa att denne lyckats få tillgång till AIBA-godkända 12 oz handskar.