Det finns nu en mapp på hemsidan där årsmöteshandlingarna finns tillgängliga

Mappen med handlingarna kommer att uppdateras vartefter handlingarna färdigställs.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att skickas via e-post till röstberättigade föreningar senast den 12 april 2019.

Ni hittar årsmöteshandlingarna via denna länk