Onsdagen den 13 april sammanträdde Kommittén för press och information på kansliet i Stockholm.

Mötet behandlade ärenden som:

• Brevlådan för pressmeddelanden
• Kommittéernas rapportering
• Hemsidans upplägg
• Inkomna förbättringsförslag
• Resultatrapportering från lokala tävlingar

Under mötet fick Per-Ola Lindell i uppgift att försöka förbättra kommitténs hantering av förbundets pressbrevlåda, press@swebox.se, där medlemmar och övriga intressenter kan rapportera nyheter till oss.

Mötet diskuterade olika möjligheter att förbättra rapporteringen från förbundets kommittéer, dels hur vi själva ska kunna stödja dessa kommittéer bättre och olika sätt att bättre kunna synliggöra denna rapportering på. Både Håkan Stigzelius och Per-Ola Lindell har fått uppgifter att arbeta vidare med.

Enligt mötet är vår hemsida under ständig utveckling, oavsett om den är nyligen drifttagen eller om den har ett par år på nacken. Central information vill vi ska synas på framsidan, dvs på sidan som ses då man surfar till www.swebox.se. Förslag har tagits fram för hur vi kan utöka detta utrymme vilket kommer att prövas framöver. Håkan Stigzelius tog på sig en av uppgifterna här.

I en artikel om oss själva, som publicerades för ett tag sedan på förbundets hemsida, uppmuntrade vi läsare att inkomma med förbättringsförslag och konkreta lösningar. Ett förslag har inkommit, vilket vi tackar för. Flera punkter i förslaget har resulterat i direkta åtgärder och några har vidarebefordrats som förslag för diskussion till förbundets styrelse. Kermith Fredriksson följer upp detta. Erik Bredler fortsätter sitt arbete med pressutskick.

Vidare funderade mötet på hur vi skulle kunna underlätta både för de som rapporterar nyheter med resultat till oss och för oss själva så att vi kan publicera snabbare. Initialt kommer en diskussion att ske med Anders Hedlund i Kommittén för tävlingsarrangemang.

/Kermith Fredriksson