Under AIBA-kongressen i Kazakstan 1-2 november 2010 presenterades det nya poängbedömningssystemet, med förberedande avsikter finns presentationen nu att läsa och studera.

Det nya upplägget kan i korthet kan förklaras genom att ”fönstret” på en sekund försvinner och ersätts med att poängen för de två domare (av fem) som är längst från rondmedianen tas bort varefter snittet räknas ut för de tre återstående domarna. Just detta system kommer förövrigt att användas under kommande internationella mästerskap.

AIBA har nu skickat ut information om att systemet väntas vara klart under mars, och att det då är viktigt att samtliga nationer tar det till sig:

This system is compulsory to be adopted by all national federation in all level of boxing competition starting immediately after you receive the system from AIBA.

Om ungefär ett halvår väntas poängmaskiner med inbyggd mjukvara finnas färdigställda, leveransen under mars avser dock en CD-rom för att omprogrammera existerande maskiner. Klicka här för att läsa den PowerPoint-presentation som visades under AIBA-kongressen 2010.