Hej alla vänner av boxning! Vi har problem med visning av sponsorloggor i Internet Explorer 8. Idrott OnLine Förbund är konaktade. Vidare har ledamot Bo Dunfors sett sig tvungen att lämna sitt uppdrag.

I Internet Explorer version 8 syns hos Håkan Stigzelius och mig inte loggan för HSB. Den syns som vanligt i version 9 på min privata dator och väl även i Firefox 3.6.3 samt Safari 5.0.4. Idrott OnLine Förbund är kontaktade för hjälp i detta ärende.

Ledamot Bo Dunfors har av privata angelägenheter bett om att få bli entledigad från sin uppgift i kommittén, vilket han givetvis beviljades. Vi gör detta gratis och våra yrkesmässiga och privata angelägenheter går givetvis först. Arbete pågår med att finna en förmåga som vill driva arbetet med pressen. Tack Bo Dunfors för din insats!