Nu närmar sig jul- och nyårshelg med välbehövlig ledighet för ledare och aktiva inom vår sport, så även för oss som arbetar med vår informationsspridning.

Fram tills nu har vi försökt att komplettera hemsidan med saknad information. Nyheter från tidigare hemsida finns med och föreningsnytta är kompletterad med det som är möjligt. Det är fortfarande skralt med avseende på ämnet proffsboxning men jag hoppas även där på kommande bidrag.

Nyhetsflödena för proffsboxning och lokala nyheter fungerar bra. Problem med åtkomst för Teddy Stenmark har lösts av Idrott Online efter påstötningar från oss. Ni klubbar fortsätter att skicka bra nyheter med hög frekvens och det är bra för oss alla. Fortsätt med det!

Bo Dunfors arbetar med att skapa kontakter med landets press och får hjälp av Kåbe Lidén med pressreleaser. Här håller vi på att bygga upp en verksamhet. Fredrik Nordqvist har varit aktiv med att delge oss nyheter om WSB och har även initierat vår logga och länk till webbsänd TV från WSB, se hemsidans mittkolumn. Våra fotografer Ingrid Niklasson, Gösta Niklasson och Petri Eriksson har varit mycket aktiva under några av våra tävlingar. Övriga har tagit på sig andra uppdrag framöver.

Jag ber att officiellt få framföra mina gratulationer till Håkan Stigzelius och John Brikells vigslar som skett under verksamhetsåret och inte har rapporterats.

Vidare har Håkan Stigzelius och jag, med stöd av flera, tagit fram blanketter för ansökan om tävlingstillstånd och tävlingsrapportering. Dessa ska enligt oss vara tillämpliga för både match- och diplomboxning. Skulle ni uppleva att detta inte stämmer meddelar ni mig på press@swebox.se om detta.

En bra informationsspridning bygger inte enbart på oss i infokommittén utan på er alla ute i verksamheten. Fortsätt att ge oss information, det gör ni bra!

Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år.

Per-Ola Lindell
Kommittén för press och information
press@swebox.se