Med anledning av en allvarlig regelöverträdelse (se klassificering av boxare) under Sydsvenska öppna mästerskapen, lördagen den 18/1‐ 2014, där en junior blev knockad i första ronden mot en senior B-boxare, så tillkommer härmed ytterligare ansvarsåtaganden för domare och domaransvariga verksamma vid svenska tävlingar och svenska turneringar.

Även om det yttersta ansvaret fortfarande kommer att ligga på Tävlingsledaren/Supervisorn.

‐En domare som är uttagen eller anmäld till en svensk tävling eller turnering är aldrig tvingad via sitt åtagande för den berörda tävlingen, att genomföra en match, vare sig som poängdomare eller ringdomare, där han eller hon vet att ett regelbrott förekommer.
‐Poäng‐ och ringdomare SKALL alltid avstå en match där han eller hon vet att regelbrott förekommer.

Alla måste ta ett kollektivt ansvar för vår sport. Detta får inte hända igen.

/Susanne Kärrlander
Ordförande Svenska Boxningförbundets Domarkommitté

Klassificering av boxare
En boxare kan gå upp en klass så länge åldersskillnaden inte är större än två år. Denna regel får endast tillämpas vid matcher mellan pojkar och flickor i åldrarna 17‐18 år. Det här betyder att en junior som är A‐, B‐ eller C‐boxare får möta senior‐C under förutsättning att det inte skiljer mer än två år mellan boxarna. Några andra förflyttningar inom åldersklasserna är inte tillåtna.
Förtydligande: Kampsportsdelegationen anser att bestämmelserna om uppflyttning i ålderklass för pojkar och flickor i åldrarna 17‐18 år och uppflyttning i kategori i klassindelningstabellen inte bör kunna tillämpas samtidigt. Därför kan det inte tillåtas att en boxare som klassats in i kategorierna junior C/Junior B/Junior A går upp och boxas i kategorierna Senior B/Senior A.