På uppdrag av SBF:s styrelse har en interimstyrelse sedan 5 mars 2013 bestående av Erik Forss, Kermith Fredriksson och Ida Kvist arbetat med Värmland-Närkes Boxningsförbund för att under SM i Karlstad hålla extra årsmöte för att lämna över till en ny ordinarie styrelse.

När: Fredagen den 19/4 2013

Tid: 13.30

Plats: Scandic Klarälven

Under extra årsmötet ska det väljas;

  • – ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter
  • – revisor, revisor suppleant
  • – valberedning

(har ni kandidater i er förening som ni vill nominera kontakta Ida Kvist eller Erik Forss)

Vi uppmanar er föreningar som ingår i Värmland-Närkes Boxningsförbund att skicka minst en representant till extra årsmötet.

Handlingar kommer att finnas på plats.

Vi kommer att finnas på plats i Karlstad fr.o.m torsdag eftermiddag ifall någon/några vill träffa oss.

Väl mött!

Interimstyrelsen

Erik Forss, 076-810 22 57 alt. erik_forss@hotmail.com
Kermith Fredriksson
Ida Kvist, 08-411 32 95 alt. ida@swebox.se