Som tidigare informerats om genomför SBF tillsammans med RF/SISU-distrikten under 2021 en Värdegrundsutbildning. Ni hittar mer information om utbildningen samt anmälan i artikeln nedan.

Svenska Boxningsförbundet i samarbete med RF/SISU bjuder in samtliga medlemsföreningar till utbildning med temat Värdegrund under 2021. Tillsammans kommer värdegrunden lyftas och gås igenom samt beskrivas hur den praktiskt kan användas i en förening för att stärka föreningens verksamhet och bidra till en tryggare föreningsmiljö som attraherar fler medlemmar och bidrar med ökad insikt och kunskap för föreningen och dess medlemmar.

Vad:
SBF vill genom utbildningen öka kompetensen i frågor gällande värdegrund hos våra medlemsföreningar och organisation. SBF satsar under 2021 på att, tillsammans RF/SISU Idrottsutbildarna, utbilda samtliga medlemsföreningar i SBF via en utbildning i värdegrundsarbete och Trygg Idrott. Utbildningen sker i samtliga distrikt och detta är något som samtliga medlemsföreningar uppmanas att delta i.

Varför:
Vi vill med denna satsning bidra till att bredda föreningars verktygslåda och kompetens ytterligare i arbetet för en trygg och säker föreningsmiljö samtidigt som vi vill kommunicera ut den värdegrund som vi alla ska arbeta efter. Vi ser också vinster i att arbeta med struktur och jargong inom föreningarna, förutom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer, och det är att öka delaktigheten i föreningen och öppna dörrarna för fler att våga ta andra roller, att kunna stärka arbetet med att behålla fler aktiva och tränare/ledare inom föreningen. Detta gäller både det rent idrottsliga men också den föreningsmässiga utvecklingen, där inkluderande och trygga föreningsmiljöer både bidrar till att behålla medlemmar inom föreningen samt öka medlemmarnas engagemang i föreningens verksamhet.

Utbildningen riktar sig till organisationsledare, styrelser, tränare och ledare i föreningarna.
Material är SBF:s värdegrund, Idrotten vill, Skapa trygga idrottsmiljöer och Barnens spelregler.

Hur:
Utbildningarna kommer att utföras under ledning av SISU Idrottsutbildarnas konsulenter och kommer att genomföras genom digitala möten med föreningar i våra distrikt. Ni anmäler er till SBF som sedan hjälper till att förmedla kontakten vidare till SISU-distrikten och konsulenterna.

Värdegrundsutbildningen genomförs av SBF i samarbete med RF/SISU-distrikten, där SBF samordnar arbetet.
Vi önskar därför att ni föreningar anmäler ert deltagande till SBF:s kansli som sedan vidarebefordrar era anmälningar till respektive konsulent för ert distrikt.

Då RF/SISU-distrikten är fler än våra distrikt så är det SBF:S distriktsindelning som gäller för sista anmälningsdatum även om utbildningen ligger senare i just ert SISU-distrikt.

Ni hittar inbjudan i sin helhet här

Välkomna med era anmälningar

Boxningshälsningar
SBF Styrelse