Torsdag 27 oktober bjuder SBF in våra medlemsföreningar som har licensierade matchboxare till möte med Brainsafe gällande det samarbete som vi har upprättat.

Svenska Boxningsförbundet bjuder nu in samtliga klubbar som har boxare med tecknade matchlicenser för att presentera det samarbete som vi upprättat med Brainsafe och hur det är utformat.

SBF önskar genom detta samarbete både höja kunskapsnivån om hjärnskakningar samt erbjuda våra aktiva på junior- och seniornivå ett standardiserat rehabiliteringsprogram för att säkerhetsställa en trygg återgång till aktivitet. Processen är framtagen för att säkra att individen kan återgå till full aktivitet först när hen är redo och därigenom minimera risken för bestående men.

Vi vill med detta visa att vi arbetar på ett strukturerat och proaktivt sätt för att bidra till att skapa en ännu säkrare idrott.

Mötet är planerat till torsdag 27 oktober klockan 17.30 och kommer att ta ungefär 30-45 minuter. Där kommer Brainsafe presentera sitt material och sin app och hur ni gör för att ansluta era boxare.


Om Brainsafe

Brainsafe bildades 2020 för att minimera konsekvenserna av hjärnskakning och har ambitionen att bli den ledande experten inom hjärnskakning. Med deras plattform tillförs data och analys kring hjärnskakning som ger SBF ökad kunskap om hjärnskakning. Dessutom får individen en säker och strukturerad rehabilitering.

Brainsafe har utvecklat Standardized Concussion Rehabilitation Model som är integrerad i den digitala appen. Modellen är ett 6-stegs rehabiliteringsprogram som guidar individen till en säker återgång till sin aktivitet/idrott. Genom fysiska och kognitiva tester, dagliga symtomrapporter och individens medicinska historia anpassar systemet automatiskt rehabiliteringen för varje enskild individ.

 

Varmt välkomna till informationsmötet