Härmed inbjudes 2 personer från varje klubb i distriktet Stockholm Gotland till ordförandekonferens den 19/3 2013 på Lokes Bar i Stockholm.

 

För inbjudan i sin helhet klicka här