Enligt Svenska Boxningsförbundets stadgar 40 § punkt 2 skall förening årligen, senast den 31 december, betala medlemsavgift.

Medlemsavgiften för 2012/2013 är fastställd till 2 500 kr.

Vidare har endast den förening som betalat medlemsavgift i tid rösträtt under årsmötet 2013, detta enligt 18 §:”Vid förbundsmötet har de till förbundet anslutna föreningarna, vilka före verksamhetsårets utgång fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter enligt 7 kap 40§ punkt 2, vardera en röst.”

 

En faktura har gått ut till samtliga föreningar i början av december och detta är en liten påminnelse till er som ännu inte betalt in.

Inbetalning sker till Bankgiro 5723-8651,
märk inbetalningen med klubbens namn.