Med anledning av det säkerhetsläge som Sverige befinner sig i beslutade Säkerhetspolisen 17 augusti att höja terrorhotnivån från nivå 3 till nivå 4. Under en längre tid har Riksidrottsförbundet (RF) haft löpande dialog med Polismyndigheten angående säkerhetsfrågor och har utifrån det utvecklat riktlinjer och rekommendationer. Dessutom delar RF löpande information med specialidrottsförbund för att öka medvetenheten om säkerhet och erbjuder verktyg som kan användas för att anpassa åtgärder utifrån behoven hos förbund och föreningar.

− Frågor om säkerhet tar vi på stort allvar, inte minst i dessa tider när vi befinner oss i ett försämrat säkerhetsläge. Som samhällsaktör ska vi inom idrottsrörelsen självklart hörsamma Säkerhetspolisens uppmaning att vidta åtgärder. Vi följer givetvis situationen mycket noggrant och sätter stort värde i den dialog som vi har med bland annat Polismyndigheten och MSB. Riksidrottsförbundet har under flera år arbetat med kunskapshöjande insatser och att ta fram verktyg för att respektive specialidrottsförbund ska kunna implementera relevanta åtgärder utifrån sin verksamhet, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Arrangörer av ett idrottsevenemang där många människor samlas på en utsatt tid, ofta på en begränsad yta, har alltid ett stort ansvar för att skapa säkra och trygga evenemang. För att minska riskerna för att exempelvis attentat äger rum, arbetar arrangörer långsiktigt och systematiskt med säkerheten för att vidta förebyggande åtgärder. RF har sedan 2018 arbetat aktivt med att stärka säkerhetsarbetet bland annat genom att tillsammans med Polismyndigheten och MSB genomföra utbildningen ”Idrottsrörelsens terrorberedskap”.

”Idrottsrörelsens terrorberedskap” har utarbetats för att göra arrangörer av idrottsevenemang medvetna om terrorhot och för att visa vilka metoder som finns för att minska risken för att något ska hända. Utbildningen är en viktig del i det förebyggande arbetet och har genomförts på flera platser runt om i landet.

Eventuella frågor hänvisas till

Lena SahlinSäkerhetsansvarig Riksidrottsförbundet lena.sahlin@rfsisu.se