– Att det finns ett stort engagemang bland specialidrottsförbunden, RF-SISU distrikt och många föreningar går inte att ta miste på. Det är en stark uppställning vi nu presenterar med 15 specialidrottsförbund som ska arbeta för att fler barn och unga ges möjlighet att delta i föreningsidrott, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

I regeringens budget för 2023 tillförs ett årligt stöd på 100 miljoner kronor. En satsning som förhoppningsvis gäller under en treårsperiod. Stödet ska stärka idrottsrörelsens närvaro i det som Polismyndigheten benämner som utsatta områden samt i angränsande områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att ge boende en mer aktiv och meningsfull vardag.

– Idrottsrörelsen är på en resa, vi kallar det för strategi 2025 och det är vårt gemensamma förändringsarbete. Att idrott är till för alla överallt är en central del av det arbetet och det känns därför både självklart och efterlängtat att kunna växla upp inkluderingsarbetet genom de medel som regeringen har skjutit till, säger Björn Eriksson.

I januari 2023 beslutade Riksidrottsstyrelsen om en strategi för att stärka idrottsrörelsens närvaro i vissa anvisade områden. Fokus var att specialidrottsförbund som vill vara en del av arbetet ska ha kapacitet och kunskap, de ska även kunna peka på tidigare konkreta resultat och ha en stark vilja att engagera sig. Efter en ansökningsprocess har 15 specialidrottsförbund valts ut.