Idrottsrörelsen förstärker insatserna för att nå fler barn och ungdomar i de områden Polismyndigheten benämner som utsatta områden. 15 specialidrottsförbund deltar i satsningen.