Idrottslyftsapplikationen är åter i funktion. Välkomna in med era ansökningar och återrapporter!