SBF har ett färdigt paket som vi kallar Träningsläger. Många föreningar har sökt och fått beviljade medel. Idrottslyftsgruppen vill påminna er föreningar som skickar tjejer till träningsläger kan söka ersättning för resekostnader.

Riktlinjer Träningsläger

Målgruppen för denna Idrottslyftssatsning är tjejer och killar mellan 10-16 år (kalenderåret). För att vara berättigad bidrag måste den unge boxaren ha gjort minst en diplommatch eller inneha tävlingslicens. Målsättningen är att det ska vara möjligt för arrangören att söka full kostnadsersättning (rimliga kostnader) för denna målgrupp förutom resor till lägret.
För att ytterligare stimulera återväxten bland tjejer kan man även söka kostnadsersättning för resor till och från lägret för tjejer.

 

För mer information kontakta
Ida Kvist, IdrottOnline- & Idrottslyftskoordinator
ida@swebox.se