Nu träder vi snart in i år 5 av Idrottslyftet och det betyder att alla som haft projekt i Idrottslyftet år 4 ska lämna in slutredovisningarna senast den 1 september 2011.

Blankett för slutredovisning öppnas genom att klicka här eller genom att gå in på SBF:s undersida om Idrottslyftet.

Det är nya riktlinjer från RF för Idrottslyftet, bl.a. löper år 5 över 18 månader, vilket för boxningssverige innebär att vi under resten av 2011 kommer satsa på större projekt med flera föreningar som samarbetar tillsammans, samt att vi förbereder oss för nya ansökningsmetoden som går via IdrottOnline.

Vid årsskiftet kommer vi att ligga i fas med kalenderåret och har då som brukligt ett idrottslyftsår på 12 månader framför oss. Då kommer ni att kunna söka pengar för nya projekt eller våra färdiga paketlösningar. Ni kan redan i november skicka in ansökningar för 2012/2013 men detta skall göras via IdrottOnline.

 

/Marika Holm, styrelseledamot och SBF:s Idrottslyftsansvariga