Har Er förening sökt Idrottslyft? Vi i Idrottslyftsgruppen uppmanar alla föreningar att söka Idrottslyft såväl paket-lösningar som egna projekt enligt nya riktlinjerna för år 5.

Under fliken ”Föreningsnytta” hittar ni information om riktlinjer, hur man söker, vilka paket som finns, länkar till manualer m.m.

Nytt för i år 5 är paketen Första Tävlingen, Domarutvecklingsstöd och Träningsläger.