Idrottslyftet 2019 har fortfarande medel kvar att söka för medlemsföreningar. Läs mer på länken nedan om Idrottslyftet och de olika områdena som finns att söka medel inom.

Samtliga ansökningar till de olika stöden görs via IdrottOnline och fliken Idrottsmedel.

Idrottslyftet 2019 är uppdelat på följande områden:

Tränar- och ledarutbildningssubvention
Här skapar SBF ansökningar åt er. Området är tänkt att subventionera deltagande på tränar- och ledarutbildningar för medlemsföreningar i SBF. Ansökningarna skapas varefter utbildningar slutförts.

Materialstöd för nya föreningar
I detta område kan föreningar som blivit medlemmar under 2019 och betalat medlemsavgift söka stöd för inköp av material för att starta upp sin verksamhet och sänka tröskeln för att börja med boxning. Till ansökan ska bifogas offert på vilka inköp föreningen önskar göra. Maximalt belopp att söka 20.000 kronor per förening.

Fria projekt och verksamhetsutveckling
Detta stöd är tänkt att stimulera till verksamhetsutveckling av föreningens organisation, rekrytering, arbete med att behålla medlemmar, ledarförsörjning, mångfald, inkludering, jämställdhetsprojekt eller andra projekt som föreningarna önskar genomföra. Kontakta med fördel förbundskoordinator Patrik Bengtsson för en diskussion om olika infallsvinklar på projekt om ni vill diskutera en satsning.

Samarbetsprojekt
Stödet är tänkt som ett regionalt stöd för att föreningar ska våga samarbeta kring träning och erfarenhetsutbyten med andra föreningar, kanske arbeta med tävling också. Under samarbetet ska det också förekomma en utbildningsinsats i föreningarna, exempelvis via en föreläsning eller workshop. Stödet är på 5000 kronor och kan sökas maximalt en gång per förening och projekt.

Unga Ledare
Detta är tänkt att fungera som ett stöd för föreningar att till förbundets gemensamma mötesplatser, exempelvis årsmötet, skicka med unga ledare för att delta i föreningsträffar med olika teman. 2500 kronor är möjligt att söka per förening.

Mer information om samtliga Idrottslyftsprojekt finns här

Mer information om Idrottslyftet, ansökningar och annat finns här 

För frågor om Idrottslyftet och projekt, kontakta förbundskoordinator Patrik Bengtsson på 08-699 60 03 eller patrik@swebox.se