Svenska Boxningsförbundet meddelar att Idrottslyftet 2018 nu är öppet för ansökningar. Nedan följer en hel del information om Idrottslyftet 2018.

Idrottslyftet för föreningar är även i år uppdelat på tre stycken olika områden –

Tränar/Ledarutbildning, Materialstöd för nya föreningar samt Värdegrund/Verksamhetsutveckling. Föreningar kan söka medel från två av dessa områden medan det tredje området, Tränar/Ledarutbildning, kommer SBF att skapa ärenden åt föreningar i samband med att föreningar genomför någon av SBFs eller dess distrikts utbildningar.

För att kunna söka Idrottslyftet hos SBF behöver ni ha aktiverat er förenings sida på IdrottOnline samt ha lagt in ordförande, kassör samt Idrottslyftsansvarig hos föreningen i IdrottOnline. Alla ansökningar görs via IdrottOnline och fliken ”Idrottsmedel”. Mer information om Idrottslyftet och hur ni söker hittar ni här.

Nedan följer en kortare genomgång av områdena:

Materialstöd för nya föreningar: Detta område kan enbart sökas av föreningar som blivit godkända som medlemmar i SBF under 2018. Maxbelopp att söka är 20.000 kronor. Med ansökan skall bifogas en offert på det material som man tänkt köpa in. Mer information om detta område hittar ni här.

Tränar/Ledarutbildning: Detta område söks av SBF åt föreningen efter att föreningen genomgått en utbildning i SBFs regi. Efter genomgången utbildning skickar SBF faktura på utbildningskostnaden till föreningen och när den är betald så kommer SBF skapa ett ärende åt föreningen via Idrottslyftet och subventionerar utbildningskostnaden. Denna sammanställning av utbildningar gör SBF en gång i kvartalet. Mer information om detta område hittar ni här.

Värdegrund/Verksamhetsutveckling: Detta område får sökas av samtliga föreningar. Föreningen ska skapa rekryterings- och utbildningsplaner för att kunna jobba strategiskt inom dessa områden för att öka kompetensen inom föreningen eller förändra/förbättra/förstärka föreningens verksamhet. Nytt för i år är också satsningar för att aktivt arbeta med SBF:s Värdegrund och arbete med denna inom föreningar. Projekt med inriktning på föreningsutveckling, ledarskapsutveckling och liknande kan med fördel sökas här. Mer information hittar ni här.

För samtliga områden gäller dock att ni som förening SKALL lämna in en återrapport, även om ni inte har skapat en ansökan själva! Återrapporten syftar till att dels redovisa vad pengarna används till men också för att peka på effekter hos föreningen av stödet. Återrapporterna ligger även till grund för kommande års Idrottslyft och för att förbättra SBFs verksamhet.

Välkommen med era ansökningar!