Nu öppnar Idrottslyftet för 2017 upp för er föreningar, ni kan ansöka fr.o.m måndag 15 maj 2017.

Mer information kring vad ni kan söka hittar ni här

Bakgrund

Under 2016 gjorde SBF en process kring vår barn- och ungdomsidrott (som alla SF inom svensk idrott genomförde) med startskottet med Idrottslyftskonferens i Jönköping i februari med hjälp av RF/SISU. Här fick deltagande föreningar föreläsningar kring ämnet svensk idrotts ”Strategi 2025” (som SBF är en del i för att uppnå målen), delta på olika workshops samt byta erfarenheter mellan varandra.

Under våren gick även en enkät ut till samtliga föreningar inom svensk boxning samt att förbundsstyrelsen fick en enkät att besvara.

Med dessa tre underlag bildades en referensgrupp till arbetet (alla som visade intresse fick delta) och bestod av följande personer;

  • Nathalie Granbom, BK Köping
  • Teimor Alexander Mullazadeh, Tensta BK
  • Lotta Källbom, BK Älgen
  • Thomas Kensert, BK Tiger
  • Ken Kvist, Höllvikens BK
  • Roar Tangenes, Box Team Nordmarken IF
  • Majid Jelili, SBF Sportkommitté
  • Ida Kvist, SBF representant
  • Milou Werth, Processledare SISU

Referensgruppen träffades en processdag den 7 juni 2016 och processade igenom allt material som inkommit tillsammans med Milou Werth och utifrån det kom ett underlag ut som sedan under sommaren skickades till förbundsstyrelsen för genomläsning och sedan komma upp som en beslutspunkt på styrelsemötet den 30/8-2016. Utvecklingsplanen blev godkänd av förbundsstyrelsen och skickades in till RF med deadline den 15/9-2016.

I tisdags den 9 maj 2017 fick SBF det slutgiltiga beskedet från RF efter några kompletteringar.

Direkt från Utvecklingsplanen 2017 – 2019

Nuläge 2016
Boxning är en liten idrott i Sverige vilket innebär både små ekonomiska resurser och låg synlighet. Allmänhetens syn på boxning är ofta negativ och när vi syns i media är det kring elitverksamheten eller negativa händelser. Det här gör att föräldrar inte ser det som självklart att deras barn ska prova på vår idrott.

Träningsformen är utmärkt för alla åldrar och nivåer och den ger både mental och fysisk styrka, lämpar sig utmärkt för både motionär och elit på alla nivåer/åldrar samt skapar stor gemenskap och acceptens för olikheter. Samtidigt präglas vår idrott av en machokultur och prestige med många stridigheter. Vi följer inte med utvecklingen – vi pratar framtid/visioner fast vi står och stampar i gamla spår = ineffektiv organisation

IF drivs av starka eldsjälar med stort engagemang. Att skapa delaktighet och låta många vara med och engagera sig i IF blir tufft. Det ger oss utmaningar i att IF blir väldigt starkt kopplade till en person som driver allt själv.

IF har inte hittat sätt att rekrytera tränare/ledare = saknas till verksamheten. Inom andra idrotter är föräldrarna i större grad än inom boxning ledare.

Verksamheten bedrivs i små lokaler som inte är anpassade fullt ut för boxningsverksamhet.

Målbild 2025

1. Boxning – en idrott för hela familjen
Vi har lyckats bygga upp ett nytt varumärke som lockar familjerna till boxningen där både vuxna, ungdomar och barn tränar i klubben. Föräldrar känner sig trygga med att sätta sina barn i en boxningsklubb och ser de goda värden som verksamheten ger deras barn, både mentalt och fysiskt. Antalet utövare ökar i alla åldrar och på olika nivåer. Det erbjuds en mer varierad och flexibel träningsverksamhet för både motionär som elitboxare.

2. En modern föreningsledning
Den ensamma eldsjälen som driver föreningen som sin egen har försvunnit. Föreningarna styrs och leds av många och har lyckats anpassa sig till hur människor vill engagera sig ideellt idag. När föreningarna leds och drivs på ett effektivt och engagerande sätt finns nu kraft och engagemang att jobba med utveckling av verksamheten.

3. En stor mängd tränare och ledare
Föreningarna har kunskap om ideellt engagemang och en plan för hur de ska rekrytera ledare/tränare. Det gör att vi har både ungdomar och föräldrar med en bred variation av bakgrunder som tränare/ledare.

4. Ett attraktivt utbildningsutbud
Svenska Boxningsförbundet erbjuder en variation av utbildningar för tränare/ledare, föräldrar, domare och funktionärer. Utbudet är lättillgängligt och det är enkelt att ta till sig kunskap. Vi har en kultur där det är självklart att man utbildar och fortbildar sig och kompetensen både när det gäller boxningsspecifika kunskaper och ledarskap är hög inom Svensk Boxning.
Föreningarna samverkar med SISU Idrottsutbildarna och tar del av det stöd och de utbildningar som erbjuds. Vi har därför kompetenta förtroendevalda som kan leda och driva föreningarna.

5. Tävlingsformer för alla nivåer
Vi erbjuder en stor variation av tävlingsformer både för elit-, bredd- och motionsboxare. Vårt påverkansarbete har gett resultat och vi har fått gehör från AIBA (International Boxing Association) och Kampsportsdelegationen (KSD) att anpassa våra regelverk för barn- och ungdomsidrotten och motionsverksamheten så att det går hand i hand med vår värdegrund och de svenska regelverken.