Information till alla föreningar om Idrottslyftet år 5. Fr.o.m idag kan ni föreningar inte söka mer pengar då alla medel är utdelade.

Idrottslyftet, som startade 1 juli 2007, är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor. Den 1 juli 2011 inleddes Idrottslyftet år 5, som beräknas pågå till den 31 december 2012.

 

Liten kort summering av SBF:s Idrottslyft år 5;

– 48 av 161 föreningar har sökt bidrag
– 2.590.000:- har gått till föreningarna
– 4.664.433:- är den totala summan som föreningarna sökt
– Fem paket-lösningar har funnits att tillgå samt kreativa egna ansökningar

Vad händer nu?

SBF har skickat in en utvecklingsplan till Riksidrottsförbundet (RF) och återkoppling på den får vi senast 15 december. Utefter denna utvecklingsplan kommer riktlinjer för Idrottslyftet år 6 att tas fram.
Under Idrottslyftet år 6 (1/1 – 31/12 2013) kommer vi fortsätta med löpande ansökningstid, samt olika paket-lösningar. Stort fokus kommer att läggas på behållarperspektivet.

Mer information om riktlinjer och när ni kan börja söka pengar kommer att informeras via hemsidan.

// Ida Kvist, Idrottslyfts- & IdrottOnlinekoordinator