Kongressen avhölls i Frankfurt-am-Main i Tyskland. under kongressen valdes styrelse för World Boxning samt ordförande i tre olika kommittéer inom organisationen.

Totalt deltog 26 av World Boxing 27 medlemsländer i kongressen och när kongressen avslutades hade man valt styrelse och kommittéordförande.

Boris van der Vorst, Nederländerna, valdes till President. Till vice presidenter valdes Matt Holt från England, Ryan O’Shea från Kanada och Dinah Glykidas från Australien. Till styrelsemedlemmar valdes Susanne Kärrlander från Sverige, Michael Müller från Tyskland, Victorico Vargas från Filippinerna och Marcos Candido de Brito från Brasilien.
Till ordförande i Sport and Competition Committee valdes Hernan Salvo från Argentina, till ordförande i Medical and Anti-Doping Committee valdes Dr. Armando Sanchez från USA och till ordförande i Finance and Audit Commitee valdes Julia Felton från Australien.

I styrelsen ingår också två representanter från boxarna – Lauren Price och Richard Torrez Jr samt generalsekreterare Simon Toulson.

Mvh Svenska Boxningsförbundet