Dags att skicka in motioner.

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 augusti. Rätt att avge förslag tillkommer röstberättigad medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt SDF.
Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.