Svenska Boxningsförbundets generalsekreterare Håkan Stigzelius har sagt upp sig och kommer att sluta vid årsmötet den 14 oktober 2012.

Håkan tillträdde som generalsekreterare den 30 juni 2008 efter Tommy Torstenson. De fyra åren vid förbundskansliet har präglats av förändring och idrottsbyråkrati. Tjänsten har varit rolig, utmanande och utvecklande för Håkan. Intressanta utmaningar har bl.a. bestått i att få organisationen att flyta trots motstridiga direktiv, där det kanske tydligaste exemplet är hur direktiven från det internationella förbundet AIBA och den svenska Kampsportsdelegationen inte alltid harmoniserar.

Frånträdande generalsekreterare vill rikta ett stort tack till alla ideella boxningsledare ute i landet, speciellt de som hemma vid köksborden jobbar med botten av isberget, alltså det stora arbete som görs men aldrig syns!