Håkan Bergman (toppbilden) har under USM & JSM ansvaret för att tävlingen genomförs på rätt sätt. Vidare leder han tävlingsjuryns arbete (foto Ingrid Niklasson).

Tävlingsjuryn består, förutom av Håkan Bergman av Thor Lagerström och Kermith Fredriksson. Juryn finns med vid varje match och övervakar att reglerna tillämpas rätt.

Thor Lagerström, jurymedlem (foto Ingrid Niklasson).

Kermith Fredriksson, jurymedlem (foto Ingrid Niklasson).