Svenska Boxningsförbundet har fått sin ansökan om ändring av villkor 2 i kampsportstillståndet beviljad. Således kan boxare tillåtas boxa i närmast högre erfarenhetsklass efter uppfyllande av vissa villkor.

Villkoren är förenade med en utökad egenkontroll som vi ser som bra och motiverad.

Villkor 2 ges nu följande lydelse:

Klassindelningstabell i bilaga 5 ska följas. Boxare får tävla i närmast högre erfarenhetsklass efter godkännande av boxarens tränare/sekond och tävlingsledaren, samt att tävlingsläkare efter genomförd undersökning givits tillfälle att yttra sig om detta och inte har något däremot. Svenska Boxningsförbundet ska i samband med förbundets egenkontroll redovisa i hur stor utsträckning deltagare har tävlat i närmast högre erfarenhetsklass och vilka konsekvenser ändringen har fått för deltagarnas säkerhet.

Kampsportsdelegationens beslut om tillstånd från den 28 juni 2017 gäller i övrigt oförändrat fram till mars 2019.