Svenska Boxningsförbundets kansli vill med detta önska alla medlemsföreningar, boxare, tränare, ledare, domare och funktionärer ett Gott Nytt År och ett gott kommande år 2021!

2020 har för alla varit ett utmanande och krävande år. Vi vill med detta tacka er alla för ett gott samarbete och arbete under året som varit och vi hoppas på ett lika gott samarbete under 2021. Ett år med fortsatta utmaningar men också en förhoppning om att vi så snart som möjligt, när situationen i samhället så tillåter det, kan återgå till att utöva den sport som vi alla älskar.

Med förhoppning om ett Gott Nytt År och att ni alla håller er friska!

Med vänliga hälsningar SBF Kansli