Det har under gårdagen skickats ut en ny kommunikation till IBA:s styrelse inför extrakongressen i september. Ni kan läsa den här nedanför.

Brevet är fritt översatt från ett öppet brev som skickades till IBA:s styrelse den 4 juli 2022. Ni hittar originalet på engelska längre ned i texten (som länk).

Kära styrelsen i IBA

Efter vårt öppna brev där vi uttryckte vår uppriktiga tacksamhet över de viktiga beslut som ni tagit, både när det gäller etik och ansvarstagande, vid ert senaste styrelsemöte så vill vi nu vända oss till er personligen med ett önskemål att alla regler som styr det utlysta ordförandevalet inom IBA offentliggörs så snart som möjligt.
Det är viktigt att alla inom och utanför boxningsfamiljen vet om hur detta viktiga val kommer att kontrolleras. Självklart så kommer det krävas att ordförandekandidaterna efterlever dessa regler för att garantera att omröstningen genomförs på ett rättvist och demokratiskt sätt.

Vi vill också återigen tydliggöra vår ställning gällande var den utlysta extrakongressen i IBA ska hållas. Vi tror att en påskyndad ansökningsprocess ökar vissa risker och utsätter organisationen kring kongressen för onödig fara. För att säkerställa största möjliga transparens och integritet så tror vi att det är absolut nödvändigt att denna extrainsatta kongress hålls i Schweiz, där IOK och de flesta andra olympiska internationella förbund har sina högkvarter. Detta skulle ge våra intressenter ytterligare bekräftelse på att IBA är beredda att hålla ett rättvist och demokratiskt ordförandeval.

Dessutom så ber vi er att bekräfta förslaget att hålla ordförandevalet vid kommande extrainsatta kongress kommer att kräva enkel majoritet för att gå igenom och att vi därefter kan gå till valet gällande ordförande direkt.

Vi fortsätter att vara engagerade i IBA och dess uppdrag ”… att främja, stötta och styra idrotten boxning i världen i enlighet med de krav som finns och i enlighet med den olympiska andan som tydliggörs i den olympiska koden…”  Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er och alla medlemsförbund inom IBA för att säkerställa att den olympiska boxningen finns på programmet i Paris 2024 och återinförs på programmet till OS i Los Angeles 2028.

I ert ringhörn

Boris van der Vorst                                                           Steve Hartley
Ordförande Nederländernas Boxningsförbund                      Ordförande Nya Zealands Boxningsförbund

Mike McAtee                                                                     Per-Axel Sjöholm
Generalsekreterare USA:s Boxningsförbund                        Ordförande Svenska Boxningsförbundet

Ni hittar brevet i sitt ursprungsutförande här (engelska)