Funkisboxningen är i en uppstartsprocess och nu finns möjligheten att söka ekonomiskt stöd för uppstarten av föreningars verksamhet ute i landet.

Funkisstöd

Svenska Boxningsförbundet mottog för år 2022 hela 660 000 kronor i stöd för paraverksamheten i förbundet, dessa pengar kom likt återstartsstödet från Riksidrottsförbundet. Av RFs då 72 specialförbund var det 35 stycken som mottog stödet för paraverksamhet, där boxningen var ett av dessa förbund.

För dessa pengar har vi, under helgen vecka 37 (17-18 september) arrangerat en konferens med inspiration från IFK Umeås verksamhet. Vi har också skickat ut en bok skriven av Erik Nyström (titel: En tränares träning) från IFK Umeå under sommaren, tillsammans med en folder ”Funkisträning för alla” skriven av Umeågänget. Förbundet planerar också att genomföra en uppföljningskonferens under våren 2023 för att pejla av läget ute i landet när det kommer till funkisboxningen, eller paraverksamheten om ni så önskar att det kallas.

Ekonomiskt stöd för uppstart av funkisboxning

Efter att vi på förbundet gjort alla dessa aktiviteter så kommer det bli pengar kvar, och dessa pengar är till förfogande för er föreningar. För att få ta del av dessa pengar bör en ansökan göras och följande riktlinjer finns gällande ansökan,

 • Ansökan ska vara fritt formulerad men måste innehålla:
  • Syfte med insatsen
   • Redogör för ert syfte med insatsen
  • Målsättning/förhoppning
   • Vad är ert mål med insatsen, vad hoppas ni uppnå? Inom vilken tidsram hoppas ni uppnå ert mål eller er förhoppning?
  • Genomförande
   • Hur vill/kommer ni att genomföra insatsen?
  • Långsiktig planering
   • Redogör för en långsiktig planering som sträcker sig över flera år, detta är en långsiktig satsning som vi hoppas ska hålla i flera år så redogör så gott det går för hur ni önskar genomföra satsningen över kommande år och vad ni hoppas uppnå eller utveckla under tiden
  • Beräknad kostnad
   • Uppskatta vad insatsen kommer att kosta. Vid inköp av exempelvis material eller hjälpmedel, ex. automatiska dörröppnare, handtag i duschen/toaletten, rullstolsramper, trapphiss etc. bör en offert för kostnaden bifogas. Vänligen ange också om ni tänkt ha medfinansiärer (ex. RF-SISU distrikt, kommuner m.fl.)
  • Ansökan skickas till jenny.haggblom@swebox.se senast den 30 november 2022.

Användningsområden för funkisstödet

Stödet kan användas inom exempelvis följande områden,

 • Utbildning av ledare/tränare inom Parasport, exempelvis någon av följande utbildningar från Parasport Sverige
 • Uppstart av en funkisgrupp i föreningen
 • Inkludering av funkisboxare i befintliga grupper
  • med en hjälptränare som kan bistå i passet för att avlasta ordinarie tränare
 • Tillgänglighetsanpassa lokalen
  • sänka säckarnas höjd,
  • inköp av dörrstopp för att hålla dörren öppen före/efter pass så att funktionsnedsatta kan ta sig in/ut ur lokalen
  • bekosta automatiska dörröppnare till lokalen
  • bekosta en ramp för att ta sig in/ut ur lokalen med en rullstol, rullator etc.
  • utrusta toaletten med ett handtag för att lätt ta sig upp/ner på toalettstolen
  • inköp av en trapphiss för att ta sig ner i lokalen med rullstol/kryckor/rullator
 • Uppsökande verksamhet
  • Prova-på aktiviteter ute i samhället för bl.a.
   • Särskolor (ex. högstadium och gymnasium)
   • Äldreboenden
   • LSS-boenden
   • Pensionärsgrupper
   • Organisationer/föreningar ex. Parkinson, RBU, Synskadades riksförbund m.fl.
   • Habiliteringen
  • Marknadsföring av er förening mot funktionsnedsatta ex. på dagliga verksamheter, särskolor, boenden m.m.

Sista ansökningsdag för funkisstödet är den 30 november 2022 och måste göras i föreningens namn, sista användningsdag är den 31 mars 2023. Återrapportering bör ske senast den 30 april 2023.

Om ni har några frågor gällande stödet, ansökan eller områden att söka stöd inom, eller om ni bara vill bolla idéer, ha hjälp att skriva ansökan m.m. kan ni höra av er till vår återstartssamordnare Jenny Häggblom på telefon 0704-823712 eller mejl jenny.haggblom@swebox.se

Vänliga hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet

RF-SISU distrikten 

Förutom stödet från Svenska Boxningsförbundet, så erbjuder också RF-SISU distrikten stöd för bl.a. ombyggnationer, nybyggnationer m.m. där man också kan söka pengar för anpassning av lokaler – det sk. anläggningsstödet. Nedan finner ni kontaktepersoner för idrotten boxning på respektive RF-SISU distrikt och vi rekommenderar att NI I FÖRSTA HAND KONTAKTAR ER IDROTTSKONSULENT PÅ DISTRIKTET i dessa frågor innan ni kontaktar anläggningsstödets ansvariga eller genomför en ansökan om stöd.

RF-SISU Blekinge

Magnus Olsson magnus.olsson@rfsisu.se

Projektstöd anläggning

RF-SISU Dalarna

Sheyma Sheiknur sheyma.sheikhnur@rfsisu.se

Eva Lignell eva.lignell@rfsisu.se

Anläggningsstöd

RF-SISU Gotland

Emma Gustafsson emma.gustafsson2@rfsisu.se

Shamima Aktar shamima.aktar@rfsisu.se

Projektstöd anläggning https://www.rfsisu.se/Gotland/bidragochstod/anlaggningarochidrottsmiljoer/

RF-SISU Gävleborg

Linnea Lundin-Bernkert linnea.lundinbernkert@rfsisu.se

Projektstöd anläggning

RF-SISU Halland              

Patrik Svärd patrik.svard@rfsisu.se

Idrottsmiljöer i fokus https://www.rfsisu.se/Halland/foreningsutveckling/anlaggningarochidrottsmiljoer/

RF-SISU Jämtland-Härjedalen             

Bidrag till anläggningar https://www.rfsisu.se/jamtland-harjedalen/bidragochstod/ekonomisktstod/anlaggningar/

RF-SISU Norrbotten

Pernilla Jonsson pernilla.jonsson@rfsisu.se

Stöd för anläggningar https://www.rfsisu.se/Norrbotten/bidragochstod/ekonomisktstod/projektstodanlaggningarochidrottsmiljoer/

RF-SISU Skåne

Per Ekström per.ekstrom@rfsisu.se

Projektstöd anläggning

RF-SISU Småland

Per Edén per.eden@rfsisu.se

Stöd till anläggningar https://www.rfsisu.se/smaland/bidragochstod/anlaggningsstod/ (OBS! Länsansvariga)

RF-SISU Stockholm        

Per Melander per.melander@rfsisu.se

Anläggningsstöd https://www.rfsisu.se/Stockholm/bidragochstod/anlaggningsstod/

RF-SISU Sörmland

Sussie Stjernström Olsson sussie.stjernstrom.olsson@rfsisu.se

Projektstöd anläggning https://www.rfsisu.se/sormland/bidragochstod/ekonomisktstod/projektstodanlaggning/

RF-SISU Uppland

Eva Dovebris eva.dovebris@rfsisu.se

Lina Stolpe lina.stolpe@rfsisu.se

Anläggningar och idrottsmiljöer https://www.rfsisu.se/Uppland/bidragochstod/projektstodifanlaggning/

RF-SISU Värmland

Malin Flodman malin.flodman@rfsisu.se (Filipstad, Hagfors, Storfors)

Johanna Ahlin johanna.ahlin@rfsisu.se (Arvika, Eda, Årjäng)

Peter Stevensson peter.stevensson@rfsisu.se (Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn)

Sara Tegnér sara.tegner@rfsisu.se (Säffle)

Anläggningsstöd https://www.rfsisu.se/varmland/bidragochstod/anlaggningsstod/

RF-SISU Västerbotten

Josefine Ekman josefine.ekman@rfsisu.se

Theodore Bassioukas theodore.bassioukas@rfsisu.se

Anläggningsstöd https://www.rfsisu.se/vasterbotten/bidragochstod/projektstodfdidrottslyftet/anlaggningsstod/

RF-SISU Västernorrland

Håkan Melker hakan.melker@rfsisu.se

Anläggningar och idrottsmiljöer https://www.rfsisu.se/vasternorrland/bidragochstod/ekonomisktstod/projektstodifanlaggningarochidrottsmiljoer/

RF-SISU Västmanland

Anna Iderbring Johansson anna.iderbring@rfsisu.se

RF-SISU Västra Götaland

Jakob Lundberg jakob.lundberg@rfsisu.se (Borås)

Linda Vesterberg linda.vesterberg@rfsisu.se (Göteborg)

Projektstöd anläggning

RF-SISU Örebro Län

Sahand Tavakoli sahand.tavakoli@rfsisu.se

Anläggningsstöd

RF-SISU Östergötland

Hans Wetterhall hans.wetterhall@rfsisu.se

Stöd till anläggningar https://www.rfsisu.se/ostergotland/Viarbetarmed/anlaggningar/