Svenska Boxningsförbundets styrelseledamot Fredrik Nordquist har tagit över jobbet som svensk domarbas efter Lars-Olof Rydfalk. Svenska Boxningsförbundet framför sitt stora tack till Lars-Olof Rydfalk för hans insatser för förbundet.

Fredrik Nordquist är född 1968 och jobbar till vardags som jurist. Han har varit engagerad inom boxningen sedan 1983 i olika roller.

Mellan 1983 och 1989 tillhörde han Jönköpingsklubben BK Ringen. Mellan 1989 och 2000 var det Göteborg och Majornas BK som gällde. Vidare har han varit hos Dennistoun ABC i Glasgow under åren 2000 och 2001 varefter han sedan 2002 är verksam inom Stockholmsklubben Narva BK. Som alla säkert vet är Fredrik Nordquist nu också styrelseledamot i Svenska Boxningsförbundet samt ordförande i EUBC Youth Commission.

Fredrik Nordquist har även haft en karriär som domare inom boxning. Han var aktiv som domare mellan 1993 och 2002. Han har varit ring- och poängdomare på SM för herr- och damjuniorer samt även för damseniorer. Under den tid han bodde i Skottland var han med som ring- och poängdomare på skotska pojk- och ungdomsmästerskap. Han medverkade dessutom som poängdomare på de skotska seniormästerskapen.

Sammansättningen i domarkommittén hanteras inledningsvis av Fredrik Nordquist och PO Larsson men Fredriks ambition är att den ska kompletteras med ytterligare personer framöver. Fredrik vill ha en kompetent och bred bas för domarkommittén. Han ser som sin första uppgift att leda kommittet fram till SBF:s årsmöte 2013 och har som ambition satsa på rekrytering, utbildning och vidareutveckling. Framförallt anser han att vi måste jobba för att vi ska bli fler domare och hitta sätt att behålla de redan aktiva domarna.

Kontaktuppgifter: Fredrik Nordquist fredriknordquist@hotmail.com 073-7268183