Under årsmöteshelgen informerade styrelsen genom Ordförande Patrick Wheeler och Vice Ordförande Anders Holmberg samt Prokommissionens ordförande Björn Rosengren om att man gemensamt kommit överens om att särskilja Prokommisionens verksamhet från Svenska Boxningsförbundet.

Prokommissionen har alltsedan det proffsförbudet hävdes år 2007 inbegripits i Svenska Boxningsförbundets verksamhet. Bakgrunden till att särskiljningen är att AIBA i sina stadgar inte accepterar att medlemsförbund inbegriper proffsboxning i sin verksamhet och en renodling är därför en nödvändighet.
Prokommissionen avskiljs från Svenska Boxningsförbundet så snart den nya organisationen bildats. Organisationen kommer att vara en idéell förening som inledningsvis är bestående av Prokommissionens nuvarande medlemmar.

Svenska Boxningsförbundet anmäler nu gemensamt med den nybildade Proffsboxningskommissionen denna ändring till såväl Kampsportsdelegationen, EBU och AIBA. Medlemskapet i EBU skall således fortsättningsvis innehas av den nybildade svenska Proffsboxningskommisionen för svensk proffsboxnings räkning utanför AIBA.