Gällande avstängningen av Svenska boxningsförbundet så hänvisar IBA anledningen till deras stadgar och paragraf 11.1. a), c) och h) samt 5.1.

Nedan hittar ni vad respektive paragraf som hänvisas till innebär:

11.1 Varje nationellt förbund är skyldig att:

a) uppfylla kraven i denna konstitution och i de tillämpliga delarna ska den inkludera dessa skyldigheter i sina stadgar och fastställa nödvändiga bestämmelser

c) avstå från allt beteende som är, eller rimligen kan anses vara, skadligt för IBA eller IBA:s intressen

h) undvika deltagande i någon internationell boxningsorganisation eller annan förening än IBA eller Konfederation , om inte annat tillåts av styrelsen

 

5.1 Konfederationer, nationella förbund, funktionärer, boxare, tränare och alla andra personer och organisationer som omfattas av dessa stadgar måste följa dess bestämmelser och med alla och alla regelverk som är tillämpliga på dem.

 

Enligt IBA s stadgar och paragraf 13.2 så har varje nationellt förbund rätt att bli hörd innan avstängning, vilket inte har skett.  

 

13.2 Innan styrelsen utfärdar något beslut om avstängning ska styrelsen underrätta det nationella förbundet att man avser att vidta åtgärder, bevilja det nationella förbundet rätten att få kännedom om anklagelserna mot den och att utöva sin rätt att bli hörd, samt eventuella ytterligare rättigheter som kan föreskrivas i regelverket. 

Mvh Svenska Boxningsförbundet