Vi från SBF valberedning vill gärna förtydliga några punkter vad gäller nomineringar till de olika SBF uppdrag:

Är tacksamt att ni skickar in era nomineringar till min mail på : jeanaltun@hotmail.com

De personer som ni nominerar till de olika SBF:s uppdrag skall vara tillfrågade av er att de har tackat ja till att bli nominerade .

Skicka gärna in kontakt uppgifter till kandidaten ( helst telefon nr ) då vi från valberedningen kommer att kontakta samtliga nominerade för att höra med de om hur de ser på sin roll som nominerad till ett SBF uppdrag samt vad de vill och kan bidra med .

Nomineringstiden är fram till 15 mars !!! 

Valberedningen kommer sedan att lämna in sitt förslag inför förbund årsmötet i Maj månad.

Valberedningen kommer att lämna ut samtliga namn på de nominerade så att alla kan ta del av vilka kandidater som har blivit nominerade .

För valberedningen

Jean Altun / Valberedningens ordförande

mail : jeanaltun@hotmail.com

mobil : 0761-859000