Den 26 januari höll SBF sin första utbildning i de nya reglerna som kommer gälla i framtiden. Först ut var AIBA-domare och domaransvariga i distrikten samt representanter från SBF:s styrelse, kansli, utbildningskommitté, tävlingsarrangemangskommitté och sportkommitté. Totalt var det 17 deltagare på kursen som leddes av Stefan Nordin och Fredrik Nordqvist och som genomfördes på Bosön.

De nya reglerna kommer gälla internationellt på vissa utvalda tävlingar fr.o.m. nu och man kommer köra växelvis med nya och gamla regler fram till Herr-VM i oktober 2013. Efter det kommer endast de nya reglerna användas internationellt. I Sverige har SBF:s styrelse bestämt att vår intention är att gå över till de nya reglerna nästa säsong, dvs efter 1/7 2013. Men det beror naturligtvis på framtida tillstånd från Kampsortsdelegationen.

Regelreformen från AIBA är omfattande och kommer påverka stora delar av vårt tävlande. Poängbedömning förändras radikalt och nuvarande system där poängdomarna enbart sätter poäng för godkända träffar kommer ersättas av en ett s.k. ”Ten-point must system” där domarna bedömer boxningen efter sju olika kriterier och ger rondens vinnare 10 poäng och förloraren 9, 8 eller 7 poäng beroende på hur stort denne förlorat ronden. De sju kriterierna som poängdomaren ska använda i sin bedömning är följande i fallande ordning:

1. Rena träffar

2. Anfall

3. Vilja att vinna

4. För matchen

5. Teknik

6. Taktik

7. Försvar

 

Även ringdomarens arbete kommer påverkas stort och i framtiden kommer ringdomaren ligga närmare boxarna. Ringdomaren får också ta i boxarna och kommer klappa boxarna på axeln vid ”Break”. Vid behov kan t.ex. ringdomaren även slå på handskar för att markera fasthållningar m.m. utan att avbryta matchen. Syftet är att få mer flyt i matchen och undvika avbrott. Även tidtagningen förändras och enligt de nya reglerna ska man inte stanna klockan vid ”Stopp” utan den ska fortsätta gå. Vid längre avbrott (t.ex för att rätta till utrustning) kan dock ringdomaren beordra ”Time” vilket innebär att klockan ska stoppas. Tidtagaren ska även signalera när det återstår tio sekunder av en rond.

 

Kursdagen präglades av diskussion, nyfikenhet och entusiasm och det var en härlig stämning på Bosön hela lördagen. Stefan Nordin har, förutom att ha deltagit på AIBA:s veckolånga utbildning i Sydkorea, nu även dömt två WSB-tävlingar där dessa regler tillämpats och han kunde därmed presentera reglerna och leda diskussionerna med skicklighet och säkerhet.

 

Syftet med att vara tidigt ute med första utbildningen var att förbereda AIBA-domarna inför internationella uppdrag samt att ge tid för våra distrikt att själva arrangera domarutbildningar i de nya reglerna under våren. Dessutom behöver andra berörda kommittéer tid att analysera hur dessa regeländringar kommer påverka deras områden samt hinna planera och genomföra utbildnings- och informationsinsatser till rörelsen innan vi går över till de nya reglerna.

 

Deltagarna på kursen var följande

 1. Stefan Nordin
 2. Fredrik Nordqvist
 3. Håkan Bergman
 4. Anders Andersson
 5. Leo Vainonen
 6. Thor Lagerström
 7. Rolf Nilsson
 8. Jan Westling
 9. P-O Lindell
 10. Lars-Olof Rydfalk
 11. Per Sönnerby
 12. Cem Önal
 13. Mika Moisio
 14. Patrick Wheeler
 15. Pehr Grånefors
 16. Susanne Kärrlander
 17. Kermit Fredriksson
 18. Lars Myrberg
 19. Santiago Nieva

 

Även om SBF nu startat utbildningar i de nya reglerna, så ska samtliga tävlingsarrangemang genomföras och bedömas enligt nuvarande gällande reglemente som vårt tillstånd grundas på. Besked om när de nya reglerna gäller kommer publiceras här på Swebox.

 

Som information kan nämnas att AIBA ännu inte har publicerat de nya reglerna i form av ett regelverk, så vi har ännu inget vi kan översätta och söka nytt tävlingstillstånd på. Det vi har är information som gavs under tidigare nämnda domarutbildningen i Sydkorea, som vi nu till stora delar omarbetat till utbildningsmaterial på svenska, samt information som gavs av AIBA:s examinatorer vid AIBA-testet i Göteborg i december 2012.

 

De som är intresserade av att få ytterligare information om det framtida reglerna är hjärtligt välkomna att kontakta Fredrik Nordqvist på fredriknordquist@hotmail.com eller 073-7268183.

 

/Fredrik Nordqvist

Ordf SBF:s domarkommitté