Den 12 och 15 april 2012 hölls möten mellan forskare Sanna Neselius och representanter från styrelsen, landslagsledningen och prokommissionen. Dessa möten resulterade i att en utredningsgrupp nu har tillsatts och att en rekommendation gällande matchning uttalas.

Tidigare information på swebox och SVT har talat om att studien ska genomlysas ytterligare. Nu har en projektgrupp bestående av Gunnar Ekman (ordförande SBF:s medicinska kommitté), Majid Jelili (förbundtränare SBF), Hans Lindahl (klubbordförande Narva BK) med tillhörande referenspersoner Patrick Wheeler (ordförande SBF) och Sanna Neselius (forskare och vice ordf. i SBF:s medicinska kommitté) tillsatts. Projektgruppen har getts i uppdrag att se över de  säkerhetshöjande förslag som formulerades under mötet den 12 april. En första delrapport från projektgruppen ska lämnas in till förbundsstyrelsemötet den 15 maj. Studien har för övrigt även lämnats till EUBC och AIBA för översyn.

Tillsvidare kommer redan gällande sjudagarsregel att behandlas mer restriktivt så att dispens inte lämnas. Därutöver gäller en tillsvidarerekommendation att inte planera in matcher oftare än varannan helg.

Sanna Neselius har vidare bokats in för direktinformation till aktiva inom SBF:s elitgrupper, dessutom har Sanna Neselius bokats in till den årliga tränarkonferensen i samband med sommarlägret. Datum för tränarmötet är satt till torsdagen den 26 juli 2012.