Under våren är SM-tävlingar planerade, om än med preliminära datum. Här kommer en påminnelse om att se över och förnya tränarlicenserna inför de planerade mästerskapen.

Diplom-SM är planerat till 13-14/3 i Morgongåva. Senior-SM är planerat till 28-30/5 och U/J-SM i Norrköping 14-16/5.

Ni som har licenser som har gått ut och ska sekondera under kommande planerade SM-tävlingar behöver förnya dessa.

Tränarlicenserna förnyar ni enkelt genom att göra följande.

Gå igenom listan som finns här. Den är sorterad efter licensnummer. Efter varje namn står giltighetstid, har den passerat så måste licensen förnyas.

Förnyande av tränarlicens görs genom att ni skickar ett mail till patrik@swebox.se och skriver att ni vill förnya er tränarlicens, namn, förening och ert licensnummer.

Ni måste också skicka in ett nytt utdrag ur belastningsregistret samt betala 200 kronor till SBF:S bankgiro (5723-8651) eller Swish (123 467 14 59). Märk betalningarna Tränarlicens och sedan ert namn.

Utdragen ur belastningsregistret skickas till
Svenska Boxningsförbundet
Idrottens Hus, Box 110 16
100 61 Stockholm

De utdrag som ni ska lämna in hittar ni via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Denna lista kommer sedan att uppdateras inför SM-tävlingarna. Den senast uppdaterade versionen av listan är den som gäller.

Ni som inte har fått några licenskort, det vill säga ni som ansökt om ny (ej förnyad) tränarlicens, kommer att få dem innan SM.

Ansökan om tränarlicens (för er som inte har en sedan tidigare) görs på följande sätt.

– Fyll i denna blankett.

– Skicka in ett utdrag ur belastningsregistret.

– Betala in 200 kronor på SBF:s bankgiro (5723-8651) eller via Swish (123 467 14 59). Märk betalning tränarlicens och sedan ert namn.

För att förnyanden och ansökningar ska hinna hanteras innan SM bör de inkomma snarast. Inga tränarlicenser förnyas eller godkänns under SM-tävlingarna