I artikeln nedan så hittar ni föreskrifterna för träning och tävling som gäller fr o m den 1 augusti. Fokus är fortfarande att stoppa smittspridningen.

Den 14 juni ändrades som bekant rådet från Folkhälsomyndigheten om att undvika närkontakt i idrottssammanhang. RF:s tolkning har varit att även idrottsverksamhet med betydande grad av närkontakt vid utövning kan genomföras efter den 14 juni så länge Folkhälsomyndigheten allmänna och generella råd följs i övrigt.

SBF:s styrelse gjorde emellertid vid sitt senaste sammanträde av den 17 juni en något snävare bedömning mot bakgrund av boxningssportens karaktär och särart i syfte att minska risken för smittspridning och skydda våra medlemsföreningar och dess aktiva. Förbundsstyrelsens beslut om att lätta på restriktionerna f r om den 1 augusti ligger fast men kan komma att omprövas baserat på pandemins utveckling i landet.
SBF har fastslagit föreskrifter beträffande såväl träning som tävling som skall följas f r o m den 1 augusti 2020 då ansökningar om tävlingstillstånd åter kommer att prövas.

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller fortsatt.

Följande ingår i de Föreskrifter som gäller f r o m den 1 augusti 2020:

-Föreskrifter vid Träning

-Föreskrifter vid Tävling

-Riskbedömningsverktyg baserat på modell från FHM (Bilaga 1)

-Hälsodeklaration för aktiva (Bilaga 2)

Här hittar ni samtliga föreskrifter för träning och tävling i ett sammanställt dokument

Intill den 1 augusti gäller fortsatt att träning rekommenderas att bedrivas utomhus utan sparringmoment.

Anders Holmberg

Förbundsordförande