Under årsmöteshelgen kommer det att anordnas en föreningsträff på lördagen, mellan 13.00 och 16.00. Läs mer i artikeln här nedanför.

SBF kallar härmed alla medlemsföreningar till föreningsträff i samband med årsmötet 2019. Tanken är att på lördagen den 4/5 samla alla intresserade föreningar i Karlstad för en workshop kring ledarförsörjning inom föreningar.

Workshopen börjar 13.00 och slutar runt 16.00. Detta gör att föreningar också kan delta på förmötet inför årsmötet men också delta på årsmötet på söndag.

Alla föreningar är välkomna  med deltagare i alla åldrar men om det från föreningen deltar åtminstone en person under 26 år så har föreningen möjlighet att söka Idrottslyftsmedel för deltagande i workshopen. Detta som en del i en satsning från förbundet på Ungt ledarskap. Denna träff är en del i en satsning som kommer att följas upp med en träff i höst med delvis annat tema.

Temat på träffen under årsmötet är ledarförsörjning inom föreningar. Där vi först pratar om vad som driver människor att bli engagerade ledare och tränare i föreningar, hur ser det ideella ledarskapet ut numera och hur ser fördelningen ut inom boxningen som idrott. Därefter arbetar vi med att ni som förening, genom erfarenhetsutbyten och diskussioner, ska kunna få konkreta tips och medskick för hur ni kan arbeta med ledarförsörjning och underlätta ert arbete.
Denna träff har också en stark bäring mot ett arbete att behålla medlemmar inom föreningen som ledare men också hur man kan få underrepresenterade grupper inom boxningen att stanna kvar som aktiva och ledare.

Om föreningen väljer att till träffen ta med sig en eller flera ledare under 26 år går det också som sagt att söka Idrottslyftsmedel för deltagandet på träffen och årsmötet. Men då måste det delta unga ledare på träffen och på träffen under hösten.

Bidraget är begränsat till 40 föreningar, högsta möjliga summa att söka och få bidrag för är 2500 kronor per förening. Idrottslyftsmedlet är nu öppet för ansökningar.

Ni hittar mer information om stödet här

Ta chansen att delta i samtal som är viktiga för boxningens framtid och dela med er av er förenings arbete med ledarförsörjning.

Anmälan till föreningsträffen sker till Patrik Bengtsson, patrik@swebox.se eller 08-699 60 03 senast 1/5 2019.