Många kampsportföreningar påverkas hårt av coronapandemin och dess restriktioner. Många av er behöver ekonomiskt stöd, trots det har vi märkt att det är relativt få kampsport-föreningar som söker det kompensationsstöd som erbjuds.

Därför vill vi hjälpa er att söka kompensationsstödet via Riksidrottsförbundet för perioden okt-dec 2020. Ansökningsperioden för detta är den 15-26 januari 2021.

Nu bjuder sex kampsportförbund tillsammans in till tre digitala föreningsträffar, för att tillsammans med Riksidrottsförbundet på plats gå igenom vad och hur man kan ansöka om kompensationsstöd. För att kunna hjälpa så många som möjligt är det bra om ni mejlar era frågor till undertecknad innan mötet, så hinner vi svara på fler av era frågor.

Vi kommer att använda plattformen Zoom. Du kan läsa mer här hur det fungerar.
Eftersom Zoom inte kan ta emot fler än 500 anslutningar per möte ber vi er att endast nyttja en anslutning per förening, dvs att det är en person per förening som deltar. För att vi trots den begränsningen ska nå så många klubbar som möjligt erbjuder vi tre olika tillfällen.
Ett tillfälle den 17 december 18.00-19.00, ett tillfälle den 11 januari 18.00-19.00 och ett tillfälle den 13 januari 12.00-13.00.

Ni hittar länkarna till respektive möte här i dokumentet

Ni väljer helt enkelt den tid som passar er bäst att delta, då detta är informationsmöten gällande kompensationsstödet för oktober-december 2020 som finns att söka.

Väl mött på informationsmötena!

Mvh Patrick Wheeler, verksamhetschef