Nu finns en möjlighet att ge en bild av coronavirusets påverkan på er verksamhet till Riksidrottsförbundet. Vi uppmanar alla föreningar att gå in och svara på enkäten för att ge en bild av påverkan på er verksamhet.

Nu har ni som förening möjlighet att ge er bild av coronakrisens konsekvenser på er ekonomi och verksamhet. Fyll i enkäten och bidra med viktigt underlag till RF:s dialog med regering och kommuner för kommande stödinsatser. Vi vill ha svar senast 30 april.

Obs! Enkäten är inte en ansökan om bidrag.

– Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.

– Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

– Tänk på att svaren du ger ska spegla situationen i hela din förening.

Mer information om enkäten hittar ni via länkarna nedan: 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromforeningsenkatenmedanledningavcoronakrisen

Här finns mer info om hur du fyller i enkäten

Här hittar ni länken till enkäten:

Till enkäten i IdrottOnline

Med vänliga hälsningar SBF Kansli