På förekommen anledning får jag lämna lite bakgrundsinformation till utlysningen av uppdraget som Nationell Tränare (Rikstränare) för Svenska Boxningsförbundet.

Svenska Boxningsförbundets närmast ansvariga har under vår/sommar 2016 seriöst diskuterat SBFs centrala roll i boxningsrörelsen och därför också om förbundets nationella tränarfunktion behöver förändras och, i så fall, hur detta skall ske. Diskussioner har förts med närstående intressenter. Eftersom vi hade ett OS i Rio de Janeiro framför oss, ville vi självfallet inte störa förberedelserna, varför vi valde att arbeta i en mindre grupp. Vi valde att inte göra något konkret och informativt förrän efter att OS-kvalificeringarna vara avklarade. Idrottsliga principer innebär att tränaruppdrag är förknippade med leverans av resultat.

Avtalet med rikstränaren var tidsbegränsat och upphörde den 8 september 2016; rikstränaren informerades därför personligen måndagen den 13 juni att avtalet inte skulle förlängas utan att tjänsten skulle utlysas med ett nytt innehåll, allt för att om möjligt lyfta svensk boxning till en högre nivå. Den avgående rikstränaren kan självfallet konkurrera på lika villkor med andra sökanden; han måste dock anpassa sig till det nya innehållet i uppdraget som nationell tränare – inte bara landslagstränare. Jag har ingen dålig relation med Santiago Nieva; jag har bara för någon dag sedan fått hans uppfattning om boxarikoner som skulle kunna ingå i ett framtida kunskapsråd (mera om detta vid ett annat tillfälle).

Frågan om en förlängning av förordnandet för Santiago har prövats av styrelsen, vilken sade nej. Innan hans förordnande upphörde, måste SBF hantera hans outtagna semesterdagar (77 st), vilket skedde under sommaren. Under Santiagos semester och efter hans tid har sysslorna utförts av andra utan större problem.

Under sensommaren har vi arbetat med en ny tränarfunktion och med skapandet av bättre sportsliga förutsättningar inom svenska boxningsförbundet. Det första steget har tagits med utlysningen av uppdraget som en nationell tränare (v.g. se hemsidan). Avgörande är att svensk boxning får en mycket bra idrottsledare som kan föra svensk boxningskonst framåt; denne kvinna eller man behöver inte vara expert på boxningens alla konster men det är självfallet en fördel om sökanden kan kombinera goda idrottsledaregenskaper med ett gediget boxningskunnande. Till den nationella tränaren skall knytas en head coach för damboxarna och en head coach för herrboxarna. Till dessa tre experters förfogande skall finnas en grupp med assisterande coacher, som i vanliga fall är klubbtränare eller tillhör den framtida gruppen av distriktens huvudtränare. (Till distriktens utveckling återkommer jag i en senare information.)

Jag kommer också att återkomma i denna form med mer information om förnyelsearbetet, allt för att inte missförstånd och felaktigheter skall florera.

Tommy Lindström