Söndagen den 14 oktober genomförde Svenska Boxningsförbundet årsmöte. Resultatet av personvalen redovisas i denna artikel.

Förbundsstyrelsen

Patrick Wheeler, omval, ordförande för två år
Åke Johansson, omval, ledamot för två år
Anders Holmberg, omval, ledamot för två år
Kermith Fredriksson, omval, ledamot för två år
Thomas Kensert, omval, suppleant för ett år
Kennerth Wiberg, nyval, suppleant för ett år

Revisorer

Thomas Carlsson, omval, ett år
Stefan Persson, Convensia Revision, omval, ett år
Bo Nordlund, ersättare, nyval, ett år

Valberedning

Erik Forss, ordförande, omval, ett år
Shadrach Odhiambo, ledamot, omval, ett år
Ingrid Niklasson, ledamot, nyval, ett år
Therese Gunnars, suppleant, omval, ett år
Peter Kärrlander, suppleant, nyval, ett år

Uppgifterna om styrelsen och dess sammansättning uppdateras då styrelsen hållit konstituerande möte.