Nu finns samtliga handlingar till förbundsmötet uppe här på hemsidan samt att handlingarna har skickats ut per post idag 2 mars 2017. Vi ses söndagen den 26 mars 2017, Quality Globe Hotel Stockholm.

Under lördag kväll kl. 16.00 – 18.00 hålls det sedvanliga förmötet

  • Förmötet kommer i vanlig ordning sakna dagordning, ordet är fritt!

Söndagens förbundsmöte (fullständig kallelse klicka här)

  • Kommer hållas med start kl. 10.00, handlingar finns tillgängliga på webben och kommer skickas till röstberättigad förening senast tre veckor före förbundsmötet. Registrering av ombud sker från kl. 09.00
  • Vi kommer ajournera förbundsmötet för lättare förtäring ca. 13.00 därefter återupptas mötet. SBF står för detta.

OBS! Röstberättigad förening är den förening som betalt 2016 års medlemsavgift till SBF senast 31 december 2016 samt övriga stadgeenliga skyldigheter enligt 7 kap 40§ punkt 2.

Samtliga handlingar hittar ni här

Väl mött boxningsvänner!
Pehr Grånefors, Generalsekreterare
Ida Kvist, Förbundskoordinator