Söndagen den 13 oktober genomförde Svenska Boxningsförbundet årsmöte på Scandic Ariadne i Stockholm. I artikeln här nedan redovisas styrelsens sammansättning samt valda revisorer och valberedningens sammansättning efter genomförda personval.

Av 116 röstberättigade klubbar fastställdes röstlängden till 44.

Även utmärkelser som årets klubb, boxare, domare och ledare återfinns i denna artikel.

 

Förbundsstyrelsen

Patrick Wheeler, ordförande
Åke Johansson, ledamot
Anders Holmberg, ledamot
Kermith Fredriksson, ledamot
Susanne Kärrlander, omval, ledamot för två år
Gösta Niklasson, nyval, ledamot för två år
Evelina Andersson, nyval, ledamot för två år
Ida Nordin, nyval, suppleant för ett år
Esbjörn Forss, nyval, suppleant för ett år

Revisorer

Thomas Häggkvist (f d Carlsson), omval, ett år
Stefan Persson, Convensia Revision, omval, ett år
Bo Nordlund, ersättare, omval, ett år

Valberedning

Erik Forss, ordförande, omval, ett år
Carina Silhén, nyval, ett år
Hanne Liljeholm, nyval, ett år

 

Årets klubb: Angereds BC

Årets Boxare Björn Rosengrens pris och SBF:s pris: Clarence Goyeram, IF
Göteborgs Team Box

Årets Dam Björn Rosengrens pris och SBF:s pris: Love Holgersson, BK Swing

Årets Junior Herr samt S-E Feinsteins stipendium för fortsatt satsning: Oliver
Flodin, Vaggeryds BK

Årets Junior Dam: Ida Lundblad, Tifa BC

Årets Ungdom Herr samt S-E Feinstens stipendium: Adam Chartoi, Narva BK

Årets Ungdom Dam samt S-E Feinstens stipendium: Agnes Alexiusson, Värnamo BK

S-E Feinstens stipendium för fortsatt satsning: Agnes Alexiusson, Värnamo BK

 

Årets domare: Stefan Nordin
SBFutsåg på domarkommittén rekommendation Stefan Nordin till ”Årets domare”. Motiveringen till utmärkelsen lyder som följande: Stefan har med stort engagemang lyckats med att bli antagen på internationella domarutbildningar på allra högsta nivå. Samtliga av dessa kurser har han klarat med goda resultat och han har satsat ansenligt med ledig tid för detta ändamål. Därefter har Stefan osjälviskt och hängivet delat med sig av sina kunskaper och bidragit med ovärderlig kunskap i arbetet att vidareutbilda svenska domarkåren i tider av stora regelreformer. Dessutom har Stefan som förste svenska domare någonsin blivit antagen som domare till AIBA:s semi-proffsliga WSB och visat att han är en domare av allra högsta internationella kvalité.

 

Årets ledare: Bo ”Bosse” Kihlström
SBF utsåg på styrelsen för BK 1925:s  rekommendation Bo ”Bosse” Kihlström till ”Årets ledare”. Motivering: Bosse personifierar en genuin idrottsledare med de aktivas bästa för ögonen, en sann kamrat med lång erfarenhet och stor kunskap har han bidragit till att säkerställa och utveckla boxningssporten i Karlstad. Bosse är boxarens vän både i ringhörnan och utanför träningslokalen, en sann eldsjäl med låg profil men ytterligt uppskattad och i sanning värd epitetet Årets Ledare!

 

Gunnar Ekman, ledamot i Boxningsförbundets medicinska kommitté erhöll SBFs brons plakett för ”Förtjänstfullt arbete i boxningens tjänst”.

Roy Krantz erhöll SBFs silver plakett på rekommendation av Nyköpings Boxnings Sällskap för ”Förtjänstfullt arbete i boxningens tjänst”.