Den 1/7 blir det byte av ordföranden i Domarkommittén och Utbildningskommittén.

Ny ordföranden i Domarkommittén blir Susanne Kärrlander som ersätter Fredrik Nordquist. Fredrik stannar kvar som medlem i kommittén till årsmötet 2013 för att säkerställa en bra övergång. I samband med detta slutar Susanne sitt nuvarande uppdrag som ordförande i Utbildningskommittén för att fokusera på Domarkommittén. Fredrik Nordquist går in som temporär ordförande i Utbildningskommittén fram till årsmötet 2013.